Související projekty

DRG Restart

Projekt DRG Restart sleduje jako nosný cíl vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR.

V rámci tohoto projektu vznikají metodické materiály pro „kódování diagnóz“, resp. specifické použití MKN-10 pro kódování (popis) stavu pacientů v akutní lůžkové péči. Jednak pro původní systém IR-DRG, jednak pro nově vytvářený CZ-DRG.

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Jednou z aktivit NCMNK je tvorba české verze připravované 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a dlouhodobá správa a údržba české verze MKN-10 do doby, než 11. revize vstoupí v platnost.

Zahájení nasazení MKN-11 je předpokládáno od 1. 1. 2022, ale termín a způsob nasazení v jednotlivých zemích a pro jednotlivé agendy se může lišit.

RD-CODE

RD-CODE se zabývá implementací terminologického a kódovacího systému pro vzácná onemocnění ORPHAcodes ve vybraných zemích EU včetně České republiky. Jedním z výstupů je aplikace mapování ORPHAcodes/MKN-10 integrované v datových podkladech Abecedního seznamu MKN-10.