Prohlášení o přístupnosti

ÚZIS ČR se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na /.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. prosince 2020 vlastním posouzením provedeném subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V ÚZIS máme zájem na tom, aby námi spravované internetové stránky mohly být plnohodnotně používány svými uživateli bez ohledu na jejich případný hendikep. Proto uvítáme důležité podněty ke zlepšení ohledně přístupnosti internetových stránek. Máte-li takový podnět, popřípadě chcete-li se o přístupnosti internetových stránek spravovaných ÚZIS dozvědět nějaké další informace, prosím, kontaktujte nás:

Palackého nám. 375/4
P. O. Box 60
128 01 Praha 2 – Nové Město

telefon: +420 222 269 998/884
e-mail: helpdesk@uzis.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud vám nebyla poskytnuta dostatečná odpověď na oznámení nebo žádost související s přístupností v tomto prohlášení uvedených internetových stránek, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva na adrese:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz