O MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) (v originále  International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD) je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace  lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Původně vznikla v roce 1893 jako  Klasifikace příčin úmrtí  a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v  roce 1949 konference v  Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz.

Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče  zdravotním pojišťovnám  a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Aktuální verze MKN-10

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993.

V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2016 vydala WHO třetí přepracované vydání MKN-10, ze kterého vychází i současná aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2020.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech do roku 2020.

V  některých detailech se česká verze MKN-10 liší od verze mezinárodní. Jedná se především o kódy v  oddílech U50-U51 a U58-U69. Rozdílné může být také zavedení některých mezinárodních aktualizací, tedy může se zdržet například zavedení nových mezinárodně přijatých kódů v  české verzi.

Prezentovaná verze českého překladu MKN-10 vstoupila v platnost 1. 1. 2020 sdělením Českého statistického úřadu.

Podrobnější informace o MKN-10, možnost stažení PDF podoby všech tří svazků publikace nebo objednání zatím poslední tištěné verze z  roku 2018 (s doplněnými změnami ve formě rozdílového souboru) je možné najít na stránkách ÚZIS ČR.

Na stejném místě je možné dohledat obsah MKN-10 ve strukturované podobě v  elektronických formátech pro integraci do informačních systémů.

Upozorňujeme, že odvozená podoba číselníku MKN-10 pro použití v  Národním zdravotnickém informačním systému je distribuována v  rámci Datového standardu ministerstva zdravotnictví ČR.

Vlastní odvozenou verzi číselníku pak vydává také Všeobecná zdravotní pojišťovna v  rámci svého datového rozhraní a webu.